Překlady z a do ruského jazyka

Přeložíme pro Vás:

-smlouvy

- odborné i umělecké texty

- návody

- obchodní dopisy a veškerou i úřední korespondenci.

Přeložíme a upravíme pro Vás:

- inzeráty

- životopisy

- atd.

Objednávka na tel. 774 815 753, nebo email info@bohemiacentrum.eu

Cena: 200,-Kč/Normostrana (NS)