Dítě od narození až do puberty dělá největší pokroky za svůj život.  Objevuje svět a učí se všemu důležitému, co ve svém životě potřebuje. Určitě znáte přísloví : Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

V našem centru nabízíme programy, které odpovídají danému věku dítěte. Během výuky přistupujeme k dítěti jako k rovnocennému člověku a respektujeme jeho individualitu. Pomáháme mu na  jeho cestě objevování a učení .

Zde si můžete přečíst článek : Vývoj mozku dítěte a jeho správná stimulace